Vastutav tootja Lavi Vesi Oü, reg. nr. 14508860

Tegevusluba 26.06.2019 nr 1.1-18/6796